برچسب ها خوردن بعد از بدنسازی

برچسب: خوردن بعد از بدنسازی

آیا بعد از تمرین کاردیو یا هوازی نیاز به خوردن میان وعده است؟

0
این موضوع بسیار مهم است که بدانیم آیا تفاوتی بین خوردن میان وعده بعد از تمرین هوازی و یا تمرین قدرتی وجود دارد یا...