برچسب ها استایل بدنی

برچسب: استایل بدنی

سوماتوتایپ چیست؟ نکاتی مهم که درباره انواع تیپ بدنی نمی دانید!

8
حتماً درباره تیپ های بدنی اکتومورف ،‌ مزومورف و اندومورف شنیده اید و خود را در یکی از این سه دسته تصور...