اینستاگرام فیت لیدی

 

کالری مقدار مواد غذایی
۳ ۱عدد آلبالو
۷۰ ۱لیوان آلبالو
۶۰ ۱۰۰گرم آلبالو
۹۰ ۱۰۰گرم آلبالو(کمپوت)
۷۵ ۱۰۰گرم آلو زرد
۴۶ ۱۰۰گرم آلو قرمز
۶۰ ۱۰۰گرم آلوئه ورا
۷۰ ۱لیوان آناناس
۴۸ ۱۰۰گرم آناناس
۹۰ ۱۰۰گرم آناناس(کمپوت)
۲۵۰ ۱عدد آواکادو
۱۹۰ ۱۰۰گرم آواکادو
۱۰ ۱عدد ازگیل
۹۰ ۱۰۰گرم ازگیل
۳۵ ۱۰۰گرم انار کامل با پوست
۱۴۰ ۱عدد انار بزرگ
۱۲۰ ۱لیوان انار دانه شده
۶۵ ۱۰۰گرم انار دانه شده
۶۵ ۱۰۰گرم انبه
۶۰ ۱۰۰گرم انبه هندی
۷۰ ۱۰۰گرم انجیر(تازه)
۳۰۰ ۱۰۰گرم انجیر خشک
۹۰ ۱لیوان انگور
۸۰ ۱۰۰گرم انگور
۷۰ ۱۰۰گرم انگور سبز
۷۰ ۱۰۰گرم انگور قرمز
۹۰ ۱۰۰گرم انگور (آب)
۳۰ ۱۰۰گرم به
۷۵ ۱عدد به متوسط
۳۵ ۱۰۰گرم پرتقال
۷۵ ۱عدد پرتقال متوسط
۱۱۰ ۱لیوان پرتقال (آب)
۵ ۱عدد تمرهندی
۱۱۵ ۱۰۰گرم تمر هندی (با دانه)
۲۴۰ ۱۰۰گرم تمرهندی (بدون دانه)
۵۵ ۱لیوان تمشک
۵۲ ۱۰۰گرم تمشک
۳۶۰ ۱۰۰گرم توت خشک
۲ ۱عدد توت سفید
۵۰ ۱لیوان توت سفید
۴۵ ۱۰۰گرم توت سفید
۶۰ ۱لیوان توت سیاه (شاه توت)
۵۰ ۱۰۰گرم توت سیاه (شاه توت)
۵۵ ۱لیوان توت فرنگی
۳۵ ۱۰۰گرم توت فرنگی
۴ ۱عدد توت فرنگی متوسط
۴ ۱عدد چاقاله بادام
۳۰ ۱۰۰گرم چاقاله بادام
۵۰ ۱لیوان خربزه
۲۵ ۱۰۰گرم خربزه
۲۰ ۱عدد خرما
۲۸۰ ۱۰۰گرم خرما
۲۴۰ ۱۰۰گرم خرما با هسته
۵۰۵ ۱لیوان خرما
۳۱۰ ۱۰۰گرم خرما خشک
۲۸۰ ۱۰۰گرم خرمالو
۸۰ ۱عدد خرمالو متوسط
۱۵ ۱۰۰گرم خیار
۵ ۱عدد خیار قلمی
۱۲ ۱۰۰گرم خیارشور
۲۱ ۱لیوان ریواس
۲۰ ۱۰۰گرم ریواس
۸۰ ۱لیوان زالزالک
۶۰ ۱۰۰گرم زالزالک
۲۰ ۱عدد زردآلو
۵۰ ۱۰۰گرم زردآلو
۲۷۰ ۱۰۰گرم زردآلو(برگه خشک)
۲۵۰ ۱لیوان زردآلو(کمپوت)
۱ ۱عدد زغال اخته
۸۵ ۱لیوان زغال اخته
۵۷ ۱۰۰گرم زغال اخته
۵۰ ۱۰۰گرم سیب
۷۵ ۱عدد سیب متوسط
۱۸۰ ۱لیوان سیب (کنسرو شیرین)
۶۰ ۱۰۰گرم شلیل
۴۴ ۱عدد شلیل متوسط
۴۰ ۱لیوان طالبی (بدون شکر)
۲۰ ۱۰۰گرم طالبی
۳۰ ۱۰۰گرم غوره
۵۰ ۱۰۰گرم کیوی
۴۰ ۱عدد کیوی متوسط
۳۰ ۱۰۰گرم گریپ فروت
۸۰ ۱عدد گریپ فروت متوسط
۸۰ ۱لیوان گریپ فروت (آب)
۵۸ ۱۰۰گرم گلابی
۸۰ ۱عدد گلابی متوسط
۸ ۱عدد گوجه سبز
۳۰ ۱۰۰گرم گوجه سبز
۴ ۱عدد گیلاس
۷۰ ۱لیوان گیلاس
۶۰ ۱۰۰گرم گیلاس
۴۲ ۱۰۰گرم لیموترش
۲۶ ۱۰۰گرم لیموترش(آبلیمو)
۴ ۱قاشق لیموترش(آبلیمو)
۲۰ ۱عدد لیموترش متوسط
۴۰ ۱۰۰گرم لیمو شیرین
۴۰ ۱عدد لیمو شیرین متوسط
۷۰ ۱۰۰گرم موز
۹۵ ۱۰۰گرم موز بدون پوست
۱۰۰ ۱عدد موز متوسط
۳۵۵ ۱۰۰گرم نارگیل
۵۵۰ ۱۰۰گرم نارگیل (پودر)
۲۵۰ ۱لیوان نارگیل رنده شده
۲۵ ۱عدد نارنج
۲۰ ۱۰۰گرم نارنج
۳۵ ۱۰۰گرم نارنگی
۳۵ ۱عدد نارنگی کوچک
۴۵ ۱۰۰گرم هلو
۶۰ ۱عدد هلو متوسط
۲۰۰ ۱لیوان هلو(کمپوت)
۴۵ ۱لیوان هندوانه
۲۵ ۱۰۰گرم هندوانه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]