اینستاگرام فیت لیدی

 

کالری

مقدار ماده غذایی
۲۵ ۱قاشق غذاخوری آرد جو
۲۵ ۱قاشق غذاخوری آرد گندم
۳۶۰ ۱۰۰گرم آرد گندم
۳۷۰ ۱۰۰گرم آرد ذرت
۵ ۱عدد باقلا
۱۰۸ ۱۰۰گرم باقلا سبز
۳۵۰ ۱۰۰گرم باقلا خشک
۳۶۰ ۱۰۰گرم برنج خام
۲۵۰ ۱کفکیر برنج پخته
۴۰ ۱قاشق غذاخوری برنج پخته با روغن
۲۰ ۱قاشق غذاخوری برنج پخته بدون روغن
۳۶۰ ۱۰۰گرم جو
۳۷۹ ۱۰۰گرم جو دوسر پرک
۵۰ ۱۰۰گرم جوانه گندم
۴۵ ۱۰۰گرم جوانه ماش
۳۸۰ ۱۰۰گرم سویا
۳۴۰ ۱۰۰گرم عدس
۱۸۵ ۱لیوان عدسی با کمی روغن
۳۵۰ ۱۰۰گرم گندم
۳۶۰ ۱۰۰گرم لپه
۱۱۵ ۱۰۰گرم لپه پخته
۱۳۰ ۱۰۰گرم لوبیا چشم بلبلی
۳۴۰ ۱۰۰گرم لوبیا چیتی
۳۴۰ ۱۰۰گرم لوبیا سفید
۳۴۰ ۱۰۰گرم لوبیا قرمز
۲۰۰ ۱لیوان لوبیا قرمز پخته
۱۱۰ ۱۰۰گر لوبیا قرمز پخته
۳۶۰ ۱۰۰گرم ماکارونی
۱۵۰ ۱لیوان ماکارونی پخته
۲۵۰ ۱۰۰گرم نان باگت
۷۵ ۱کف دست نان بربری
۳۷ ۱کف دست نان تافتون
۲۵۰ ۱۰۰گرم نان تست
۷۵ ۱کف دست نان جو
۲۵۰ ۱۰۰گرم نان جو
۳۵۰ ۱۰۰گرم نان خشک
۲۱۸ ۱۰۰گرم نان سیاه با سبوس
۴۵۰ ۱۰۰گرم نان روغنی
۷۵ ۱کف دست نان سنگک
۳۵۰ ۱۰۰گرم نان سوخاری
۲۵۰ ۱۰۰گرم نان گندم
۲۵ ۱کف دست نان لواش
۳۴۰ ۱۰۰گرم نخود
۱ ۱عدد نخود
۴۵ ۱۰۰گرم نخود پخته
۹۲ ۱۰۰گرم نخودفرنگی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]