جدول کالری انواع لبنیات

۲۰۰ ۱۰۰گرم بستنی پاستوریزه
۲۵۰ ۱۰۰گرم بستنی سنتی
۱۲۵ ۱عدد بستنی قیفی پاستوریزه
۳۳۰ ۱۰۰گرم پنیربلغاری
۲۲۰ ۱۰۰گرم پنیرپاستوریزه
۴۰۰ ۱۰۰گرم پنیر پیتزا
۳۸۰ ۱۰۰گرم پنیرخامه ای
۱۳۰ ۱۰۰گرم پنیرکم چرب
۳۰۰ ۱۰۰گرم پنیر ورقه ای پیتزا
۲۱۰ ۱۰۰گرم پنیرمحلی
۴۵ ۱قاشق غذاخوری خامه
۳۵۰ ۱۰۰گرم خامه سفت
۲۵۰ ۱۰۰گرم خامه شل
۵۵ ۱لیوان دوغ
۱۵۰ ۱لیوان شیر پر چرب ۳ درصد
۵۰ ۱قاشق غذاخوری شیرخشک
۵۰۰ ۱۰۰گرم شیرخشک
۴۵۰ ۱لیوان شیرغلیظ
۱۷۰ ۱لیوان شیرکاکائو
۳۴ ۱۰۰گرم شیر کم چرب ۵/۰ درصد
۸۰ ۱لیوان شیر کم چرب ۵/۰ درصد
۱۱۰ ۱لیوان شیر کم چرب ۵/۱ درصد
۹۵ ۱۰۰گرم شیر گاومیش
۱۰۰ ۱قاشق غذاخوری کره
۴۵ ۱قاشق مرباخوری کره
۷۰۰ ۱۰۰گرم کره
۷۵۰ ۱۰۰گرم کره حیوانی
۵۵ ۱قاشق غذاخوری کشک پاستوریزه
۱۱۰ ۱۰۰گرم کشک پاستوریزه
۱۶۵ ۱عدد کیم ساده
۲۷۵ ۱عدد کیم شکلاتی مغزدار
۱۵۰ ۱لیوان ماست ۳درصد چربی
۱۱۰ ۱لیوان ماست ۵/۱درصد چربی
۵۵ ۱۰۰گرم ماست ۵/۱درصد چربی
۱۵۰ ۱۰۰گرم ماست چکیده
۲۲۰ ۱لیوان ماست خامه ای