جدول کالری انواع لبنیات

۲۰۰۱۰۰گرمبستنی پاستوریزه
۲۵۰۱۰۰گرمبستنی سنتی
۱۲۵۱عددبستنی قیفی پاستوریزه
۳۳۰۱۰۰گرمپنیربلغاری
۲۲۰۱۰۰گرمپنیرپاستوریزه
۴۰۰۱۰۰گرمپنیر پیتزا
۳۸۰۱۰۰گرمپنیرخامه ای
۱۳۰۱۰۰گرمپنیرکم چرب
۳۰۰۱۰۰گرمپنیر ورقه ای پیتزا
۲۱۰۱۰۰گرمپنیرمحلی
۴۵۱قاشق غذاخوریخامه
۳۵۰۱۰۰گرمخامه سفت
۲۵۰۱۰۰گرمخامه شل
۵۵۱لیواندوغ
۱۵۰۱لیوانشیر پر چرب ۳ درصد
۵۰۱قاشق غذاخوریشیرخشک
۵۰۰۱۰۰گرمشیرخشک
۴۵۰۱لیوانشیرغلیظ
۱۷۰۱لیوانشیرکاکائو
۳۴۱۰۰گرمشیر کم چرب ۵/۰ درصد
۸۰۱لیوانشیر کم چرب ۵/۰ درصد
۱۱۰۱لیوانشیر کم چرب ۵/۱ درصد
۹۵۱۰۰گرمشیر گاومیش
۱۰۰۱قاشق غذاخوریکره
۴۵۱قاشق مرباخوریکره
۷۰۰۱۰۰گرمکره
۷۵۰۱۰۰گرمکره حیوانی
۵۵۱قاشق غذاخوریکشک پاستوریزه
۱۱۰۱۰۰گرمکشک پاستوریزه
۱۶۵۱عددکیم ساده
۲۷۵۱عددکیم شکلاتی مغزدار
۱۵۰۱لیوانماست ۳درصد چربی
۱۱۰۱لیوانماست ۵/۱درصد چربی
۵۵۱۰۰گرمماست ۵/۱درصد چربی
۱۵۰۱۰۰گرمماست چکیده
۲۲۰۱لیوانماست خامه ای