آیا تبدیل عضله به چربی در صورت قطع تمرین امکان پذیر است؟

0

عضله و چربی دو نوع مختلف از بافت هستند و نمی‌توان یکی از آن‌ها را به دیگری تبدیل کرد. عضله بافت نرم فعّال تولیدکننده حرکت است. از طرف دیگر چربی ذخیره انرژی بدن است. تبدیل دو بافت با سلول‌های متفاوت به هم از لحاظ فیزیولوژیک غیرممکن است.

وقتی خانم‌ها تمرین با وزنه را کنار می‌گذارند، به علّت عدم فعّالیت، شروع به از دست دادن عضلات می‌کنند و به دلیل ترس از چاقی به یک رژیم غذایی نادرست -که مخصوص آن‌ها تهیّه نشده است- روی می‌آورند. بنابراین عادت‌های غذایی بد، هم‌زمان با پایین آمدن متابولیسم پایه-که ناشی از عدم فعّالیت است- ترکیب می‌شود و در حقیقت چیزی که اتّفاق می‌افتد، این است که از بافت عضلانی کاسته و به بافت چربی انباشته می‌شود.jj

پس نه تنها امکان تبدیل عضله به چربی وجود ندارد، بلکه چربی را نیز با تمرین نمی‌توان به عضله تبدیل کرد، زیرا چربی و عضله دو نوع متفاوت از بافت هستند و در دو فرآیند متفاوت شکل می‌گیرند. شاید این دو فرآیند به هم مرتبط باشند، امّا یکسان و هم‌زمان نیستند.

سوالات و تجربه‌های خود را از طریق سایت فیت لیدی یا اینستاگرام فیت لیدی با ما در میان بگذارید.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید