۵ منبع خوب کلسیم را بشناسیم تا به پوکی استخوان بگوییم “خداحافظ”‍!

با وجود گستردگی بحث در مورد بیماری “پوکی استخوان” که برای خیلی از جوامع تبدیل به یک معضل شده است، باید بدانیم که با رعایت یک سری اصول ساده به راحتی می توانیم ریسک...