چرا تمرین با وزنه‌ سبک و تکرار زیاد برای چربی سوزی مناسب نیست؟

به احتمال بسیار زیاد این جمله را بارها و بارها در باشگاه بدنسازی شنیده اید که وزنه‌ سبک و تکرار زیاد چربی سوزی را افزایش می دهد و برای کاهش وزن و سایز مناسب...