آیا چاقی شکم بدترین نوع چاقی است؟

چاقی شکم مسئله ای است که این روزها اکثر مردم به آن دچار هستند و از اینکه شکمشان جلو آمده و ظاهرشان را خراب کرده گله مند هستند. علاوه بر به هم زدن ظاهر...