تمرینات کششی برای رهایی از درد کف پا

درد کف پا هنگام راه رفتن و فعالیت در میان خانم ها بسیار شایع است. درد کف پا می تواند علت های گوناگونی داشته باشد. یکی از علت های آن پوشیدن کفش پاشنه بلند...