ویتامین D ، دوست صمیمی کلسیم را بشناسید

همانطور که در مطلب قبلی قرار گذشته بودیم امروز بنا بود در مورد رفیق کلسیم یعنی ویتامین D صحبت کنیم. همیشه شنیده ایم که برای داشتن استخوانهای سالم باید کلسیم به بدنمان برسد. ولی...