چگونه با کتل بل تمرین کنیم؟ تمرینات کتل بل برای بانوان

کتل بل ( Kettlebell )چیست؟ در مطلب قبلی درباره کتل بل گفتبم که کتل بل یا دمبل روسی  وزنه ای گوی مانند است که در قسمت بالای آن دستگیره ای بزرگ وجو تا د...