ورزش در دوران بارداری با فیت لیدی

ورزش در دوران بارداری از نظر محققان بسیار مهم شناخته شده است. نتایج تحقیقات نشان داده زنان حامله‌ای که ورزش در دوران بارداری را جدی می گیرند؛ کمر درد کمتر، انرژی بیشتر و تصویر...