چرا رژیم کم کربوهیدرات در کاهش وزن موثر است؟

رژیم کم کربوهیدرات می تواند در کاهش وزن موثر باشد اما نه به آن دلیل که فکر می کنید! مردم برای کاهش وزن رژیم هایی را دوست دارند که در آن قوانین سخت وجود...