گردهمایی جامعه بدنسازی بانوان تهران برگزار می گردد.

به اطلاع کلیه مربیان دلسوز و با دانش فدراسیون بدنسازی می رساند اولین گردهمایی بزرگ بدنسازی بانوان تهران جهت ارتقای مربیگری درجه ۳ به ۲ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ آذر...