چای سبز معجزۀ طبیعت برای کاهش وزن

  چای سبز می تواند متابولیسم شما را افزایش دهد و سبب سوزاندن کالری بیشتر شود. بدن انسان همواره در حال سوزاندن کالری است حتی زمانیکه خواب یا در حالت نشسته هستید. سلولهای بدن...