آیا دستگاهای ویبراتور واقعاً موثرند؟

ادعاهای زیادی درباره دستگاه های ویبراتور وجود دارد. به تمامی محصولاتی که ادعا دارند تا با استفاده از آنها و بدون هیچ زحمتی قویتر ، سالمتر و حتی لاغرتر می شویم، باید با دقت...