کدام روش استفاده از تردمیل بهتر است: سرعت ثابت ، اینتروال سرعتی یا شیب؟

اگر شما عادت دارید همیشه با تردمیل تمرین کنید و از جمله افرادی هستید که یک سرعت ثابت یا یکنواخت مثل ۸ کیلومتر بر ساعت را انتخاب می کنید و آنقدر با این سرعت...