۱۰ ماده غذایی حاوی کربورهیدرات که برای بیماران دیابتی مناسب است

چیزهایی که بصورت عمومی در رابطه با دیابت شنیدید را فراموش کنید ، تشخیص دیابت مبنی بر آن نیست که تا ابد محکوم به زندگی کردن بدون کربوهیدرات ها هستید. دکتر Anna Taylor می...