سارا عبدالملکی ملی پوش راگبی در بیمارستان، مصاحبه ویژه با پدر وی

آقای عبدالملکی به وب سایت ما گفت: شماره حساب من و مادر سارا را در صفحه های اجتماعی پخش کرده‌اند و شایع شده است که ما تا به امروز مبلغی بیش از آنچه برای سارا خرج کرده‌ایم، به‌دست آوردیم. خواهش ما از مردم این است که در صفحه‌های اجتماعی برای سارا شایع درست نکنند، همین که دخترمان را با این حالت روی تخت بیمارستان می‌بینیم برای ما درد بزرگی است، با شایعات دروغ غم ما را از این بیشتر نکنند.