آیا غذا نخوردن پس از ورزش می‌تواند بر کاهش وزن و چربی سوزی موثر باشد؟

اهمیت خوردن بعد از تمرین در مطلب قبل راجع به اینکه “آیا ورزش کردن در حالت گشنگی می‌تواند در کاهش وزن یا چربی سوزی موثر باشد یا نه؟” صحبت کردیم، اما با توجه به...