تمرینات تاباتا چیست؟

تمرینات تاباتا نوعی از تمرینات با شدت بسیار بالا است که فوایدی همچون افزایش آمادگی جسمانی و کاهش وزن را به همراه دارد. جلسات تمرینات تاباتا بسیار کوتاه است. سوال بسیاری از مردم دنیا این...