نکات کلیدی درباره حرکات کششی و انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یک فاکتور مهم آمادگی جسمانی است، هم از منظر سلامتی و بهبود کارایی در انجام فعالیت های روزانه و هم از منظر ورزش قهرمانی و بهبود عملکرد ورزشی. اکثر ورزشکاران و افرادی...