اولین سمینار ” بررسی ملاحظات جنسیتی در برنامه نویسی بدنسازی ” برگزار شد

بنا به درخواست تعداد زیادی از شرکت کنندگان در کلاس های درجه سه بدنسازی بانوان و با دستور سرکار خانم دکتر وطن دوست نائب رئیس محترم فدراسیون بدنسازی سمینار “بررسی ملاحظات جنسیتی در برنامه...