فیت لیدی وب سایت برگزیده اولین همایش ملی ورزش برای همه شد

در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی ورزش برای همه از سه وبسایت برگزیده در حیطه ورزش همگانی تقدیر شد که وب سایت فیت لیدی توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد. در مراسم...