چگونه یک تمرین مناسب با دستگاه الپتیکال ( اسکی فضایی ) داشته باشیم؟

شاید در بین تمام دستگاه های بدنسازی ، دستگاه الپتیکال یا همان اسکی فضایی بیشتر از همه مورد انتقاد قرار بگیرد . افراد معتقدند که این دستگاه خسته کننده و ناکارآمد است (تحقیقات هم...